TRAINING

Installation Training ScheduleRegister

Date Course Venue
July 14 – 19, 2018 BICSI IN225: BICSI Installer 2, Copper Training Kuwait
July 21 – 26, 2018 BICSI IN250: BICSI ITS Installer 2, Optical Fiber Kuwait
Aug 11 – 16, 2018 BICSI IN101: BICSI ITS Installer 1 Dubai
Aug 25 – 30, 2018 BICSI IN250: BICSI ITS Installer 2, Optical Fiber Dubai